Bokföring och redovisning

Att uppnå effektiva och enkla rutiner för redovisning och ekonomisk förvaltning förbättrar möjligheterna till framgångsrikt företagande. Vi är redo att samarbeta med dig och att ta ansvar för att hantera de ekonomiska rutiner som passar ditt företags krav och behov.

Lönehantering

Det krävs mycket tid och expertis att hantera aktuella lagar, avtal och regler inom lönehantering. Vi kan ta hand om hela löneadministrationen — från kollektivavtal till skatt, sekretess, tidrapportering, reseräkningar, avdrag, m.m. — och erbjuder rätt lön i rätt tid.

Skatt

Det är lätt att hamna fel bland skattereglerna och det kan bli dyrt. Vi erbjuder ett brett utbud av skattetjänster och ett nära samarbete med ditt företag för att förverkliga era bästa möjligheter till skattebesparingar.

Ekonomisk rådgivning

Sund affärsutveckling bygger på förståelse, insikt och åtgärder. Genom att vara nära varje kunds affärer kan vi identifiera och hantera risker och affärsmöjligheter i samband med ekonomiska transaktioner, organisatorisk effektivitet och affärsutveckling.

Senaste nyheterna

Belopp och procentsatser för inkomståret 2019

Visa inlägg

Uthyrning av vårdpersonal

Visa inlägg

Nya basbelopp

Visa inlägg

Skatteplanera inför årsskiftet

Som jag tidigare skrivit om, blev det ingen ändring av…

Visa inlägg

Närheten ger resultat

FöretagsEkonomernas medarbetare agerar som nära partner för effektiv hantering av företagsekonomiska frågor till små- och medelstora företag i Malmö samt sydvästra Skåne. Genom att vara nära våra kundens affärer levererar vi klarhet, trygghet, effektivitet och enkelhet. Vilket i sin tur leder till bättre ekonomiska beslut och mätbara resultat for varje kunds företag.

Upptäck affärsnyttan med en nära, engagerad partner.

Läs vad våra kunder säger om oss

Allt serverat: Advokaterna Holm & Åberg


“Advokatfirman är mycket nöjd med de tjänster FöretagsEkonomerna erbjuder. Vi har inte haft behov av att ställa så mycket frågor eftersom vi får allt serverat. Vi rekommenderar gärna FöretagsEkonomerna till andra företag."


- Gun Umark, Lawyer secretary, Advokaterna Holm & Åberg
2014-09-16T06:30:53+00:00
“Advokatfirman är mycket nöjd med de tjänster FöretagsEkonomerna erbjuder. Vi har inte haft behov av att ställa så mycket frågor eftersom vi får allt serverat. Vi rekommenderar gärna FöretagsEkonomerna till andra företag." - Gun Umark, Lawyer secretary, Advokaterna Holm & Åberg

Problemfritt: Spirac


“ Problemfritt. Bra veta att FE finns där.."


- Joakim Ramén, VD, Spirac AB
2014-09-19T15:04:04+00:00
“ Problemfritt. Bra veta att FE finns där.." - Joakim Ramén, VD, Spirac AB

Minutiös noggrannhet: Mediocre


"Vi har jobbat med FöretagsEkonomerna i tre år och har odelat positiva erfarenheter inom allt från redovisning och administration till skattefrågor och ekonomisk rådgivning. Med bred kompetens och minutiös noggrannhet lämnas ingenting åt slumpen."


- Dennis Gustafsson, CEO, founder and gaming entrepreneur, Mediocre AB
2014-03-01T17:45:45+00:00
"Vi har jobbat med FöretagsEkonomerna i tre år och har odelat positiva erfarenheter inom allt från redovisning och administration till skattefrågor och ekonomisk rådgivning. Med bred kompetens och minutiös noggrannhet lämnas ingenting åt slumpen." - Dennis Gustafsson, CEO, founder and gaming entrepreneur, Mediocre AB

Vi arbetar med alla typer av företagsformer!

Alla företagsformer har sina speciella egenskaper och behov. Inte minst skattejuridiskt. Vilken företagsform har din verksamhet?

Aktiebolag
Kan ägas av en eller flera delägare, aktieägare, som normalt sett inte är personligt ansvariga för bolagets skulder. Bildas med ett aktiekapital av minst 50.000 kronor.

Handelsbolag eller kommanditbolag
Handelsbolag är en vanlig bolagsform om två eller flera delägare vill starta ett företag tillsammans. Kommanditbolag är en sorts handelsbolag.

Enskild firma
Vanlig när en privatperson vill starta och driva ett företag och vill behålla ansvaret för allt som sker i firmans namn.

Ekonomisk förening
En ekonomisk förening är ett alternativ om ni är minst tre personer som vill driva verksamhet tillsammans. Ägarna kallas medlemmar.

Bostadsrättsförening
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning. I föreningens hus ska det finnas minst tre lägenheter. Medlemmarna har inte personligt ansvar för föreningens skulder.

photo-1519782155514-88ba7f754268

Möt våra medarbetare

Per Möller

Delägare och en av grundarna till FöretagsEkonomerna. Per Möller är en auktoriserad redovisningskonsult som bytt ut rugbyn för golfen.

Läs mer om Per


Tommy Nilsson

Tommy är en auktoriserad redovisningskonsult, dessutom delägare och VD i FöretagsEkonomerna, som brinner för affärs- och ledarskapsutveckling.

Läs mer om Tommy

2027366-394f1e

Alexander Nilsson

Alexander jobbar med löpande bokföring, bokslut och deklarationer.

Läs mer om Alexander

IMG_01621

Anita Söderberg

Anita Söderberg är auktoriserad redovisningskonsult. Anita jobbar med löpande bokföring, löner, bokslut, och deklarationer.

Läs mer om Anita

Enver Shehi

Enver är utbildat företagsekonom från Lunds Universitet och jobbar med redovisning bokslut och skattefrågor.

Läs mer om Enver

Feroza Hotek

Feroza är redovisningskonsult och jobbar med löpande bokföring, löner, bokslut, och deklarationer.

Läs mer om Feroza

Jakob Mårtensson

Jakob är utbildad civilekonom och auktoriserad redovisningskonsult. Han jobbar mest med bokföring, bokslut och inkomstdeklarationer.

Läs mer om Jakob

Louise2

Louise Harding

Louise jobbar med löpande bokföring, bokslut och deklarationer och följer noggrant utvecklingen och nyheter för såväl yrkesrollen som för MFF.

Läs mer om Louise

Malin

Malin Steiner

Malin är auktoriserad redovisningskonsult med stor och god erfarenhet av ekonomisk fastighetsförvaltning. Hon bor med familjen på Näset.

Läs mer om Malin

Martin Nilsson

Martin är redovisningskonsult och jobbar med löpande bokföring, löner, bokslut, och deklarationer.

Läs mer om Martin