En kunnig och erfaren partner när du vill starta företag

Att starta företag är oftast en av de största sakerna du gör i ditt liv. En spännande tid som kan också vara en av de tuffaste. Utan noggrann ekonomisk planering får många små företag en sämre grund att stå på än vad de borde kunna ha. Hör av dig till oss i ett tidigt skede. Bara för att ditt företag är nystartat och litet ska du inte nöja dig med mindre än grundlig service och nära stöd av en kompetent ekonomi- och affärsutvecklingspartner.

En efterfrågad tjänst är att få hjälp med att starta företag. Här har vi stor erfarenhet och kan erbjuda såväl initial rådgivning kring vilken företagsform som är lämplig som bistånd vid den praktiska administrationen och kontakt med myndigheter.

Maila oss om dina Starta-eget-frågor