En proaktiv inställning till skatter bidrar till lönsamhet!

Reglerna kring skatter är komplicerade och ändras regelbundet. Vi har expertis inom specifika skatteområden som fastighetsskatt, transaktioner vid fusioner och förvärv samt skatterevisioner. Vi har även lång erfarenhet av att hantera skattefrågor som Moms och reglerna kring tull och punktskatter.

Typiska tjänster inom skatteområdet är upprättande av årlig inkomstdeklaration för företag respektive delägare och upprättande av skattedeklarationer för moms och arbetsgivaravgift. FöretagsEkonomerna kan också hjälpa till att överklaga beslut, att klargöra regler eller att skatteplanera, t. ex. hur man tar ut pengar ur ett aktiebolag för att få kvar så mycket som möjligt.

I vårt arbete med ägarledda ingår ofta en rådgivning kring företagsledarens skattesituation och hur den påverkas av olika former av ersättning, såsom lön och aktieutdelning. För andra företagsformer än aktiebolag blir det ännu viktigare med god planering och rådgivning kring skatteeffekter av olika boksluts- och deklarationsalternativ.

Vi är givetvis också behjälpliga vid alla övriga kontakter med Skatteverket och övriga myndigheter. En viktig nyhet att känna till är att vi som Auktoriserade Redovisningskonsulter har möjlighet att kvalitetsmärka inlämnade inkomstdeklarationer och därmed göra det lättare för Skatteverket att fokusera sina granskningsåtgärder på de inkomstdeklarationer där företagen inte fått bistånd av en Auktoriserad Redovisningskonsult. Detta samarbete med Skatteverket är en klar förbättring för våra kunder.

Maila oss om dina skattefrågor