Rätt lön i rätt tid med kapacitet att hantera hela löneadministrationen!

Det krävs mycket tid och expertis att hantera aktuella lagar, avtal och regler inom lönehantering. Vi kan ta hand om hela löneadministrationen — och kan erbjuda den rätt nivå och typ av stöd för ditt företag.

Att hantera löner på rätt sätt har blivit allt mer komplext. Även i små företag ställs höga krav på kännedom om regler och avtal. Frågor kring sjuklön, sparade semesterdagar, kontrolluppgifter etc, gör att många företag idag köper tjänsten löneadministration. Inom området har även en auktoriserad yrkestitel införts, för att säkra kompetens och kvalitet hos den som utför arbetet.

Vi hanterar våra kunders löneadministration i datoriserade system som hjälper oss att utföra tjänsten på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att all rapportering avseende semestrar, Fora, årliga kontrolluppgifter till Skatteverket alltid är uppdaterad kan vi erbjuda en kvalitetssäkrad avlastning åt företagaren.

Vi har idag två stycken medarbetare som är Auktoriserade lönekonsulter (ALK) och vi kan därmed också lättare bidra med rådgivning och information till våra kunder.

Kontakta oss om löneadministration