Korrekt affärsrådgivning 
ger stabil affärsutveckling

För att nå målen i en affärsverksamhet krävs en taktisk och strategisk plan och inte minst en partner som ger dig kontroll över såväl ekonomin som planeringsarbetet, hela vägen. Tillsammans hjälper vi dig tar fram en plan och genomföra insatser som styr ditt företag dit du önskar.

I små och medelstora företag är ledningen ofta involverad i den löpande verksamheten. Detta gör att det är svårt för företagsledningen att samtidigt vara  uppdaterad i alla lagar och regler som berör företagandet. Området berörs också kontinuerligt av nyheter.

Som en del av vårt totala erbjudande ingår hög kompetens på rådgivningssidan. Våra kunder kan vända sig till oss med de flesta frågor som rör företagandet. Företagare efterfrågar ofta rådgivning inom skatteplanering, t ex kring effekterna av marginalskatter, löneuttag och vilka möjligheter olika företagsformer ger. Vi har stor kunskap inom detta område.

FöretagsEkonomernas erbjuder även rådgivning inom de civilrättsliga områdena som företag berörs av i sin vardag, t ex vad aktiebolagslagen innebär för ansvar och befogenheter för ägare och styrelse.

Vår erfarenhet och kunskap gör också att vi på ett heltäckande sätt kan bidra i affärsmässig rådgivning kring frågor som affärsplaner, positionering samt styrning och ledning.

Maila oss om affärsrådgivning och affärsutveckling