Bokföring och redovisning är företagens administrativa kärna!

Förutom att redovisningen ska uppfylla vissa lagkrav fyller den en viktig roll som styrmedel. Med väl ordnad och uppdaterad redovisning blir det lättare att styra och utveckla sitt företag.

Utveckling i redovisningsbranchen

Utvecklingen har gått mot allt högre kvalitet i det dagliga arbetet, vilket medfört att det inte ska finnas så många svåra ställningstagande eller överraskningar när man närmar sig sitt bokslut. Vi stödjer och arbetar aktivt för denna utveckling. Utvecklingen hjälper våra kunder att driva lönsamma företag.

Inom branschen har det utvecklats en kvalitetssäkrad yrkestitel, Auktoriserad redovisningskonsult (ARK). Denna yrkestitel kan erhållas genom att uppfylla krav på såväl högskoleutbildning, relevant yrkeserfarenhet samt en yrkestentamen.

FöretagsEkonomernas redovisningstjänster utförs antingen ute hos kunden eller på vårt kontor beroende på kundens behov. Vi använder oss av olika leverantörers programvaror. Det kan vara s.k. molnbaserade program där både kunden och vår medarbetare har tillgång till redovisningen. En sådan programlösning kan passa bra om kunden själv vill arbeta med ett delmoment, t.ex. fakturering. Oftast arbetar vi dock med traditionella maskinbaserade program.

Ett redovisningsuppdrag kan bestå av endast löpande bokföring men det kan också skräddarsys till dina specifika behov som ofatta allt från reskontrahantering för fakturor, till krav- och indrivningsrutiner, betalnings-uppdrag, budgetarbete m.m.

Maila dina frågor kring bokföring och redovisning