När du här bestämt dig för att avveckla företag

Det är mycket viktigt att som företagare kunna avsluta sin yrkesverksamhet rätt sätt, dvs på det sätt som är mest gynnsamt. Tillgångarna förvandlas till pengar, skulderna betalas och ett eventuellt överskott fördelas till aktieägarna. Du kan överlåta allt pappersarbete och myndighetskontakter till oss. Vi kan även ta på oss uppdrag som likvidator vid frivillig likvidation, vilket är ett vanligt sätt att avveckla ett mindre aktiebolag. Vi erbjuder stöd och rådgivning igenom hela processen.

En efterfrågad tjänst är att få hjälp med att starta företag. Här har vi stor erfarenhet och kan erbjuda såväl initial rådgivning kring vilken företagsform som är lämplig som bistånd vid den praktiska administrationen och kontakten med myndigheterna.

Maila oss gällande avveckling av företag