Rot- och rutavdrag ska kontrolleras, särskilt arbete med fönster, tak, bredbandsfiber och städning. Nytt för i år är att fler uppgifter ska lämnas till skatteverket.

Användningen av kassaregister ska också granskas extra noga. Branscher som ska är kontrolleras är skönhetsvård, tatuering, bilvård och frisörer. Dessutom ska nya branscher som food trucks kontrolleras noga. Skatteverket har även lämnat förslag till regeringen om att utländska företag utan fast driftställe i Sverige också ska omfattas av kravet på kassaregister.

Även bemanning i vårdsektorn, exempelvis hur man deklarerat inkomster och förmåner ska kontrolleras. Det gäller läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal liksom revision av bemanningsföretag och mindre läkarföretag. Man tittar särskilt på personalens tjänsteställe, felaktig redovisning av ersättningar, utbetalningar som ska redovisas som löner och om privata kostnader redovisats i bolaget.

Andra frågor som kommer att uppmärksammas är felaktig bokföring av utländska läkare, inkomster som inte deklarerats, bilförmåner, bostadsförmån och hyresinkomster som inte deklarerats.

Momsbedrägerier vid gränsöverskridande handel har varit ett stort problem de senaste åren. Skatteverket kommer särskilt att granska detta område i år.

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig