15

feb, 2015

Det är väl inte precis någon kioskvältare att man tänker ändra 3:12-reglerna. De har varit utsatta för förändringar praktiskt taget varje år den senaste tiden. I stort sett har förändringarna hittills inneburit fördelaktigare regler för fåmansföretagarna. Den här gången kan det bli annorlunda.

Den sittande utredningen har fått tilläggsdirektiv att se över förenklingsregeln, reglerna för lönebaserat utrymme, takregeln för beskattning och inte minst reglerna för sparat utrymme. Av tilläggsdirektivet kan man ana att nuvarande regering fått nog av skattefördelar för fåmansföretag och att regeringen tycker skatteväxlingen från högbeskattad inkomst av tjänst till lågbeskattad inkomst av kapital gått för långt.

Om Du vill läsa mer gå till http://www.regeringen.se/sb/d/19745/a/252854.

 

 

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig