19

feb, 2018

3:12-utredningen presenterade sitt förslag till nya regler för fåmansföretag

Personalliggare för nya branscher

Branscher

Enligt en proposition från regeringen ska nu även kropps- och skönhetsvård, fordonsserviceverksamhet samt grossistverksamhet inom livsmedel och tobak omfattas av reglerna om personalliggare. Reglerna om personalliggare föreslås träda ikraft för de nya branscherna fr. o. m den 1 juli 2018.

Individuella arbetsgivardeklarationer

Tidigare har beslutats att de branscher som då omfattades av personalliggare och har fler än femton anställda skulle redovisa individuella arbetsgivardeklarationer fr. o m den 1 juli 2018. De företag som omfattas är restauranger, frisörer, tvätterier och byggverksamhet. De tillkommande branscherna omfattas inte av de individuella arbetsgivardeklarationerna vid nämnda tidpunkt. De ska som övriga företag börja redovisa lön och avdragen källskatt på individnivå från den 1 januari 2019.

 

Här kan Du läsa mer från skatteverket:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362027.html?date=2017-06-08

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig