Om Du ärver aktier i ett fåmansföretag gäller huvudregeln vid s k benefika fång, nämligen att mottagaren övertar den föregående ägares skattemässiga värden. Det innebär att mottagaren övertar gränsbelopp och omkostnadsbelopp från den avlidne. Gränsbeloppen framgår av blankett K 10. Även gåva är benefik. Om Du ger någon, t. ex. dina barn, aktier i ett av dig ägt fåmansaktiebolag övertar barnen dina skattemässiga värden. Barnen kan på sätt ta ut lågbeskattad utdelning.

I praktiken är det inte helt givet hur tidigare respektive nya ägares K10-blanketter ska fyllas i. Det kan förekomma olika situationer beroende på om hela innehavet överlåtits och om utdelning lämnats under samma år som aktierna bytte ägare. Skatteverket beskriver förfarandet i broschyren SKV 292. Hör gärna av Dig till FöretagsEkonomerna om Du vill ha hjälp att fylla blanketterna.

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig