Regeringen föreslår att omställningsstödet förlängs så att det även innefattar juni & juli 2021. stödet kommer kunna sökas av företag som har förlorat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019.

Precis som tidigare måste stödet godkännas av EU-kommissionen före ikraftträdandet. Regeringen arbetar för att de förlängda stöden ska kunna träda i kraft så snabbt som möjligt efter respektive stödperiods utgång.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/omstallningsstod-aven-i-maj-och-juni/