SRF konsulterna har kommit med ett uttalande rörande omprövning av avskrivningsplan om redovisar enligt K2. Slutsatsen är att avskrivningsplanen kan ändras trots att den inte är uppenbart felaktig enligt förenklingsreglerna i K2. När man ändrar en avskrivningsplan ska man inte ändra retroaktivt utan dela upp det kvarvarande beloppet på den återstående avskrivningstiden.

Nedan en länk till uttalandet för den som vill läsa mer.

http://www.srfredovisning.se/srfu-srfs-uttalanden-i-redovisningsfragor/srfu-6-omprovning-av-avskrivningsplan/

 

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig