Närheten ger resultat

FöretagsEkonomerna agerar som nära partner till små- och medelstora företag i Malmö samt sydvästra Skåne.Vi kan ta ett helhetsansvar för den ekonomiska administrationen eller ta ansvar för valda delar, allt utifrån kundbehovet.

FöretagsEkonomernas medarbetare erbjuder hög kompetens inom ett brett spektrum av företagsekonomiska tjänster, såsom: bokföring och bokslut, löne- och personaladministration, skatterådgivning och deklarationshjälp samt ekonomisk rådgivning.

Genom att vara nära kundens affärer levererar vi klarhet, trygghet, effektivitet och enkelhet. Vilket leder till bättre ekonomiska beslut och mätbara resultat for varje kunds företag.

Upptäck affärsnyttan med en nära, engagerad partner för ditt företag!

Närheten effektiviserar

Arbete med att förenkla och kostnadseffektivisera ett företags administration kräver insikt, tid och kompetens. Våra medarbetare, såväl auktoriserade redovisningskonsulter som auktoriserade lönekonsulter, hjälper till att strömlinjeforma och optimera sättet på vilket varje kund hanterar sitt företags ekonomi. Detta skapar utrymme för dig som företagsledare att utveckla ditt företag.

Närheten ger trygghet

Att kunna tydligt identifiera och hantera de ekonomiska risker och möjligheter ett företag står inför är en viktigt faktor till framgång. Att känna trygghet inför företagets ekonomi kräver insikt och kompetens. Vårt fokus är att kontinuerligt förbättra varje kunds förmåga att ha tydliga fakta för att fatta lämpliga, välinformerade beslut som stärker företaget. Närheten ger ekonomisk trygghet.

Närheten ger klarhet

Ju mer tydlig bild du kan skapa över ditt företags ekonomiska situation, desto säkrare kan du vara på dess prestanda. Denna klarhet kräver en djup förståelse av ekonomiska lagar, avtal och regler. Våra kunniga medarbetare levererar kvalitet i arbetet inom redovisning, löne- och personaladministration och ekonomisk rådgivning. Närheten till våra samarbetspartners borgar för att ert företag får allt det stöd ni behöver.