Handelsbolag

När flera delägare tar personligt ansvar för företaget

Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän, alltså delägare. Bolagsmännen kan vara privatpersoner eller juridiska personer. Handelsbolaget är i sig en juridisk person. Ett kommanditbolag är en sorts handelsbolag.

Personligt och solidariskt ansvar
I ett handelsbolag är bolagsmännen gemensamt (solidariskt) ansvariga för företagets skulder gentemot utomstående och det kan aldrig avtalas bort. Det solidariska ansvaret innebär att var och en av bolagsmännen personligen kan tvingas betala företagets alla skulder. Den som har betalat får i sin tur kräva de andra bolagsmännen på deras andel i skulden.

Skriv kompanjonavtal
Även om ni är muntligt överens är det bra att skriva ett kompanjonavtal, som visar vad ni kommit överens om. Avtalet kan gälla exempelvis ansvarsfördelning och hur tvister ska lösas. I kompanjonavtalet skriver ni ned allt det ni har kommit överens om. Kompanjonavtalet kan till exempel reglera hur ni ska fördela resultatet eller hur ni ska göra om en bolagsman vill gå ur bolaget. Bestämmelser i avtalet och ömsesidiga försäkringar kan bidra till att ge er som kompanjoner ett ekonomiskt skydd.

Det finns inga formella krav på kompanjonavtalet. Här nedan finns exempel på sådant som är vanligt att ha med. Ni har troligen fler punkter för just er verksamhet. Diskutera gärna med en utomstående rådgivare.

I kompanjonavtalet bör ni reglera bland annat om:

 • arbetsfördelning
 • arbetstider
 • uttag och andra förmåner
 • säkerheter för lån
 • ränta på insatt kapital
 • befogenheter, vem som har rätt att gör vad
 • hur överskott respektive underskott ska fördelas
 • på vilka villkor nya delägare kan ansluta sig
 • hur företaget ska värderas om en delägare vill dra sig ur eller avlider
 • åtgärder vid långvarig sjukdom
 • ömsesidig försäkring

Handelsbolag kan ha anställda
Ett handelsbolag kan ha anställda. När man anställer någon i ett handelsbolag tar man på sig vissa förpliktelser och det kan därför vara bra att tänka lite extra på det personliga ansvaret. Delägarna räknas inte som anställda.

Kommanditbolag
Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag där alla delägare utom en kan begränsa sitt personliga ansvar för företagets skulder. Bolagsmän utan personligt ansvar begränsar sin risk till vad de har satsat i bolaget. Dessa bolagsmän kallas kommanditdelägare. Det måste alltid också finnas minst en komplementär i ett kommanditbolag. Komplementären har ett obegränsat ansvar för företagets skulder. Det måste alltid också finnas minst en kommanditdelägare i ett kommanditbolag.

Redovisning och revision
Handelsbolag behöver i de flesta fall inte ha någon revisor, vars uppgift är att granska ett företags årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning av företaget. Alla handelsbolag är emellertid bokföringsskyldiga. Du kan anlita en redovisningskonsult för att få hjälp med bokföringen.

Fördelar med handelsbolag

 • Kräver inget särskilt aktiekapital
 • Enkelt att starta
 • Kräver i regel inte revision
 • Kräver i regel ingen årsredovisning

Nackdelar med handelsbolag

 • Personligt ansvar
 • Svårt att utläsa det verkliga resultatet
 • Svårt att spara kapital
 • Kräver minst två personer