Enskild näringsverksamhet

Små företag, stora möjligheter!

Enskild näringsverksamhet är en företagsform där du som privatperson och ensam ägare driver och ansvarar för företaget. Det finns inte någon tydlig gräns mellan dig som ägare och företaget. En annan benämning på enskild näringsverksamhet är enskild firma.

Ingen juridisk person
En enskild näringsidkare är en person som driver och ansvarar för en enskild näringsverksamhet. Enskild näringsverksamhet  är ingen juridisk person. Som organisationsnummer används företagarens personnummer. Det innebär att du som enskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, exempelvis skulder och ingångna avtal. Det är du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess. Det betyder också att du själv måste betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till. En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring.

Du kan ha anställda
En enskild näringsverksamhet kan ha anställda. När du anställer första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket.

Redovisning och revision
Enskilda näringsidkare behöver i de flesta fall inte ha någon revisor, vars uppgift är att granska ett företags årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning av företaget. Alla enskilda näringsidkare är emellertid bokföringsskyldiga. Du kan anlita en redovisningskonsult för att få hjälp med bokföringen. Du kan ha flera verksamheter i en enskild näringsverksamhet. De olika verksamheterna kan inte redovisas och beskattas var för sig eftersom de räknas som en och samma näringsverksamhet.

Fördelar med enskild näringsverksamhet

  • Kräver inget särskilt aktiekapital
  • Enkelt att starta
  • Kräver inte revision
  • Kräver ingen årsredovisning

Nackdelar med enskild näringsverksamhet

  • Personligt ansvar
  • Svårt att utläsa det verkliga resultatet
  • Svårt att spara kapital