Vilken företagsform passar dig och ditt företag bäst?

Många olika faktor påverka beslutet av vilken företagsform man ska välja. Här hittar du fakta kring de olika alternativ som kan vara aktuella och ett försök att förklara för- och nackdelar med dem. Vi hjälper dig som driver en enskild firma, en ekonomisk förening, ett bostadsrättsförening, ett handelsbolag eller ett aktiebolag.

Aktiebolag

Aktiebolag (AB) utmärks av att ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser, att antalet delägare är obegränsat samt att det krävs ett aktiekapital. AB ska företrädas av en styrelse som utses av bolagsstämma och är bokföringsskyldigt.

Läs mer om aktiebolag

Bostadsrättsförening

En bostadsförening är ett bostadsföretag och en ekonomisk förening, tillika en äldre boendeföreningsform. Det har som ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning. Medlemmarna har inte personligt ansvar för föreningens skulder.

Läs mer om bostadsförening

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening är en förening vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar. Enligt lagen måste en ekonomisk förening ha minst tre medlemmar samt en styrelse och vara registrerad hos Bolagsverket.

Läs mer om ekonomiska föreningar

Enskild näringsverksamhet

En enskild firma kan du ha om du som privatperson vill driva ett företag. Du ansvarar ensam för allt som du gör i firmans namn.

Mer om enskild näringsverksamhet

Handelsbolag

Handelsbolag drivs av två eller flera delägare (bolagsmän). Bolagsmännen kan vara fysiska eller juridiska personer. Ett handelsbolag är en egen juridisk person.

Läs mer om handelsbolag

Övriga

Bland övriga företagsformer kan nämnas stiftelse, samfällighetsförening, enkelt bolag, kommanditbolag, trossamfund och ideell förening. Klicka på en titel nedan för att läsa mer om övriga företagsformer.

Enkelt bolag

Ett enkelt bolag är när två eller flera personer beslutar att gemensamt bedriva verksamhet utan att bolaget är registrerat. Om bolaget registreras blir det ett handelsbolag. Formen är normalt inte lämplig för näringsverksamhet. Typiska enkla bolag är.

Ideell förening

Typiskt för en ideell förening är att den drivs utan vinstintresse. Andra kännetecken är medlemmar och föreningsavgifter. I normalfallet olämplig form för näringsverksamhet.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en sorts handelsbolag. I kommanditbolag är en eller flera ägare utan personligt ansvar (kommanditdelägare). Alla delägare kan dock inte vara utan personligt ansvar. Ägare med personligt ansvar kallas komplementärer.

Samfällighetsförening

Samfällighetsföreningar bildas för att förvalta gemensamhetsanläggningar, t. ex bredband eller tomtmark.

Stiftelse

Det finns flera olika typer av stiftelser, t. ex pensionsstiftelser, insamlingsstiftelser, avkastningsstiftelser m.fl. Gemensamt för alla stiftelser är att de saknar ägare. En stiftelse bildas genom att kapital avskiljs för särskilt ändamål. Stiftelseformen används t. ex när någon vill avsätta del av arv för ett särskilt ändamål eller om ett företag vill ordna med pensionering för anställda utan att avsatta pengar ska kunna förbrukas i företagets verksamhet.

Trossamfund

Som namnet antyder är trossamfund sammanslutningar där medlemmarna har en gemensam trosinriktning. Kyrkliga församlingar utgör typiska trossamfund.