RSS SRF Nyhetsflöde

 • Tjänstepensionens dag 2022-09-27
  Tjänstepensionens dag den 27 september med syfte att uppmärksamma hur viktig tjänstepension,  ungefär 9 av 10 har en tjänstepension via sin arbetsgivare idag.
 • Sveriges talman 2022-09-26
  Riksdagen har valt Andreas Norlén till talman för valperioden 2022–2026. Han valdes genom acklamation. Acklamation innebär att ledamöterna i kammaren svarar ja eller nej till förslaget med utrop.
 • Arbetslöshetsnivå 2022-09-26
  Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent under vecka 38, samma nivå som föregående vecka.
 • Snabb löneökning 2022-09-26
  Medlingsinstitutets (MI) analys visar en löneutveckling i Europa och USA i liknande eller högre takt jämfört med före pandemin. Kraftigt stigande konsumentpriser har dock gjort att reallönerna fallit med 4-6 %.
 • Tillämplig ettårsregel 2022-09-20
  Skatterättsnämndens förhandsbesked gör gällande att ettårsregeln endast är tillämplig när det finns ett orsakssamband mellan arbetsgivarens verksamhet och den anställdas utlandsvistelse.
 • SKV:s experthjälp 2022-09-20
  Företag som har komplexa beskattningsfrågor kan via en ny tjänst på Skatteverkets hemsida få direktkontakt med en expert hos Skatteverket för att minska osäkerheten och risken för fel.
 • Skydda BankID 2022-09-20
  Swedbank varnar för pågående smishingkampanj då ett stort antal kunder via sms har uppmanats att uppdatera ett spärrat BankID via en länk till en falsk app eller websida lik bankens inloggningssida.
 • Höjd styrränta 2022-09-20
  Riksbanken har  beslutat att höja styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent. Prognosen för styrräntan är att den kommer att fortsätta höjas det kommande halvåret.
 • Rekordhög skuldsättning 2022-09-19
  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att svenska bolags sammanlagda räntebärande värdepappersskuld var 9 088 miljarder kronor i slutet av augusti, vilket är rekordhögt.
 • Små förändringar i utsläpp 2022-09-19
  Statistikmyndighetens (SCB) visar nästan oförändrat utsläpp av växthusgas från svensk ekonomin i årets Q1 jämfört med i fjol samtidigt med ett minskat utsläpp av växthusgas per producerad krona i ekonomin.