RSS SRF Nyhetsflöde

 • Nya lagar och förordningar 2022-06-30
  Regeringen har publicerat sammanställningen av viktiga lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.
 • Fallande reallöner 2022-06-30
  Medlingsinstitutet rapporterar om en tilltagande löneökning på 2,5 % och minskade reallöner motsvarande 3,9 %.
 • Räntehöjning 2022-06-30
  Riksbanken har beslutat att höja styrräntan från 0,25 till 0,75 procent. Prognosen är att räntan kommer att höjas ytterligare och ligga nära 2 procent i början av nästa år.
 • Sämre jobbhälsa 2022-06-30
  Årets Jobbhälsoindex visar att en rad olika indikatorer på ohälsa återkommit under 2022 efter ett mycket positivt jobbhälsoår ifjol – 2021.
 • Flexiblare arbetsformer 2022-06-29
  Nya bestämmelser om flexibla arbetsformer för föräldrar utifrån EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv. Lagändringarna börjar gälla den 2 augusti 2022.
 • Indrivning återkrav 2022-06-28
  Myndighetsbeslut om återkrav från förvaltningsmyndigheter kan ske direkt via Kronofogdemyndigheten för verkställande av beslut genom utmätning från och med  den 1 september 2022.
 • Löneskillnader ökar 2022-06-27
  En ny rapport från Medlingsinstitutet visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män ökar för första gången sedan 2007. Trendbrott eller tillfällig pandemieffekt på arbetsmarknaden är för tidigt att säga.
 • Visselblåsarkanaler 2022-06-27
  Den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha intern kanal för visselblåsning.
 • Golfsimulatorer 2022-06-26
  Skatteverket  har utifrån Skatterättsnämndens besked om att tillträde till anläggning där det ges möjlighet att träna och spela golf i simulator omfattas av den lägre skattesatsen för idrott uppdaterar sin vägledning kring idrott.
 • Statlig e-leg 2022-06-21
  DIGG har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag om framtagandet av en statlig e-legitimation. Uppdraget ska rapporteras till Infrastrukturdepartementet senast den 31 januari 2023.