RSS SRF Nyhetsflöde

 • Fler utländska e-leg godkända 2021-01-20
  Slovakiens, Tjeckiens och Lettlands e-legitimationer ansluts till den svenska eIDAS-noden i Sweden Connect och kan användas för att logga in i svenska offentliga e-tjänster. Läs mer Inlägget Fler utländska e-leg godkända dök först upp på Srf konsulterna.
 • Ändringsbudget #3 2021-01-19
  Regeringen har överlämnat en tredje extra ändringsbudget för 2021 till riksdagen avseende förlängning av korttidsarbete, omställningsstöd, arbetsgivaravgifter för unga och införande av nedstängningsstöd. Läs mer Inlägget Ändringsbudget #3 dök först upp på Srf konsulterna.
 • Nedstängningsstöd ny åtgärd 2021-01-18
  Införandet av pandemilagen möjliggör nedstängning av verksamheter. För att kompensera eventuellt drabbade företag införs ett nytt stöd med upptill 100 procent ersättning för fasta kostnader. Läs mer Inlägget Nedstängningsstöd ny åtgärd dök först upp på Srf konsulterna.
 • Arbetslösheten vecka 2 2021-01-18
  Arbetsförmedlingen rapporterar om en arbetslöshetsnivå på 8,9 procent och att 1 555 personer varslades om uppsägning under 2021 års andra veckan. Läs mer   Inlägget Arbetslösheten vecka 2 dök först upp på Srf konsulterna.
 • Sänkta arbetsgivaravgifter för unga 2021-01-15
  Sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga till 19,73% tidigareläggas till den 1 januari 202. Nedsättningen gäller för ersättning upp till 25 000 kronor per månad för personer i åldern 18 -23 år till mars 2023. Läs mer     Inlägget Sänkta arbetsgivaravgifter för unga dök först upp på Srf konsulterna.
 • Högsta arbetslösheten sedan 1997 2021-01-14
  Arbetsförmedlingen uppger att 437 000 personer var inskrivna som arbetslösa under 2020, den högsta siffran sedan 1997. Arbetslösheten steg i snabb takt under våren och stabiliserades sedan under hösten. Läs mer Inlägget Högsta arbetslösheten sedan 1997 dök först upp på Srf konsulterna.
 • Två extra ändringsbudgetar 2021 2021-01-12
  Två extra ändringsbudgetar för 2021 har överlämnats till riksdagen innehållande ytterligare medel för att stötta jobb och företag, tillskott till testning och smittspårning samt förlängd ersättning till riskgrupper. Läs mer Inlägget Två extra ändringsbudgetar 2021 dök först upp på Srf konsulterna.
 • Skönsbeskattning av kontantinsättningar på konto 2021-01-12
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har efter prövning funnit att det kan finnas förutsättningar för att skönsmässigt beskatta en person för kontantinsättningar på bankkonto. Skatteverket uppdaterar därmed sin vägledning. Läs mer  Inlägget Skönsbeskattning av kontantinsättningar på konto dök först upp på Srf konsulterna.
 • Fortsatt långsam ekonomisk återhämtning 2021-01-12
  SCB:s särskilda aktivitetsmätning  av coronakrisens effekter på svensk ekonomi visar att november var den sjätte månaden i följd med positiv tillväxt i ekonomins aktivitet. Läs mer Inlägget Fortsatt långsam ekonomisk återhämtning dök först upp på Srf konsulterna.
 • Tid för ansökan om nya tullbefrielser och tullkvoter 2021-01-12
  Den 1 februari är sista ansökningsdag för undantag av så kallade tullbefrielser och tullkvoter för insatsvaror till EU som ska börja gälla den 1 januari 2022. Läs mer Inlägget Tid för ansökan om nya tullbefrielser och tullkvoter dök först upp på Srf konsulterna.