RSS SRF Nyhetsflöde

 • HD om möjligt skadestånd 2021-06-16
  Högsta domstolen (HD) klargör genom en dom att om en person har tecknat och tilldelats aktier i en nyemission, men inte betalar för aktierna, och aktiebolaget har förverkat aktierna så att de blivit ogiltiga kan bolaget inte kräva skadestånd.
 • Justerade avgifter 2021-06-16
  Transportstyrelsen föreslår ett stort antal justerade avgifter från 2022, en del sänkningar men mest höjningar. En föreslagen höjning är vägtrafikregisteravgiften från 10 kr till 75 kr från den 1 januari 2022.
 • Fortsatt undantag för läkarintyg 2021-06-16
  Försäkringskassan har beslutat om att förlänga den tillfälliga hanteringen av intyg för vab och läkarintyg för sjukpenning till den 30 september 2021.
 • Beloppsspärr vid avdragsrätt 2021-06-16
  Skatteverket om nya regler från 11 juni 2021 gällande möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring.
 • Ytterligare sänkt AG för unga 2021-06-16
  Riksdagen har beslutat om tillfällig ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets början hade fyllt 18 men inte 23 år på ersättning som ges under perioden 1 juni-31 augusti 2021.
 • Vårpropositionen antagen 2021-06-16
  Riksdagen sa ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i 2021 års vårproposition.
 • Vattenskoter kräver förarbevis 2021-06-16
  Riksdagen har beslutat om krav på förarbevis för vattenskoter fr.o.m. den 1 maj 2022. Tillstånd, tillsyn och utfärdande av förarbevis ska enligt regeringen hanteras av Transportstyrelsen.
 • Byråanstånd till och med 18 juni 2021-06-16
  Problem med inloggning under sista inlämningsdagen för digitala deklarationer med byråanstånd har medfört ett beslut från  Skatteverket om att dessa kan lämnas utan risk för förseningsavgift t.o.m.18 juni.
 • BLV och GB 2021-06-15
  Storbritannien har som landsnamn ersatts av Förenade kungariket i officiella sammanhang i Sverige och finns inte  längre som alternativ bland länder hos Bolagsverket (BLV). Kortnamnet är fortfarande GB.
 • 8:e ändringsbudgeten framlagd 2021-06-10
  Denna ändringsbudget omfattar förlängning av ersättning för karensavdrag och till riskgrupper, viss tillfällig fp, läkarintygsfri tid samt kompensationen för höga sjuklönekostnaden till och med 30 september.