RSS SRF Nyhetsflöde

 • Fortsatt möjligt med digitala stämmor 2020-10-22
  Regeringen lämnar förslag på att de tillfälliga reglerna för genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet fortsätter att gälla under hela 2021. Läs mer Inlägget Fortsatt möjligt med digitala stämmor dök först upp på Srf konsulterna.
 • Sekretess kring stöd för korttidsarbete 2020-10-21
  Ett undantag i sekretessreglerna föreslås för att beslut om stöd vid korttidsarbetet ska bli offentliga. Enligt förslaget ska de nya reglerna träda i kraft 1 juli 2021. Läs mer Inlägget Sekretess kring stöd för korttidsarbete dök först upp på Srf konsulterna.
 • Krav på läkarintyg återinförs 2020-10-20
  Försäkringskassan återinför läkarintyg från och med 1 november 2020. Därmed gäller tidigare regler för läkarintyg: dag 8 för ersättning för vab och dag 15 för sjukpenning. Läs mer Inlägget Krav på läkarintyg återinförs dök först upp på Srf konsulterna.
 • Svensk digitalisering i topp 2020-10-20
  Sverige rankas etta i världen på digital samhällsomvandling. Detta enligt  Network Readiness Index (NRI) som är en årlig jämförelse av länders förmåga att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Läs mer Inlägget Svensk digitalisering i topp dök först upp på Srf konsulterna.
 • Ökande arbetslöshet men bättre prognos 2020-10-19
  Arbetsförmedlingens sänker sin prognos för arbetslöshet markant. I slutet på första kvartalet nästa år beräknas den uppgå till 9,6 procent. Tidigare bedömning var 11,2 procent. Läs mer Inlägget Ökande arbetslöshet men bättre prognos dök först upp på Srf konsulterna.
 • BankID godkänt som Svensk e-legitimation 2020-10-19
  Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) bedömer att  BankID:s e-legitimationer uppfyller kraven för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, statens kvalitetsmärke för e-legitimering, enligt tillitsramverkets tillitsnivå 3. Läs mer Inlägget BankID godkänt som Svensk e-legitimation dök först upp på Srf konsulterna.
 • Ingen överenskommelse kring LAS 2020-10-16
  Arbetsmarknadens parter kom inte överens i LAS-förhandlingarna. LO säger nej till bud. Läs mer Inlägget Ingen överenskommelse kring LAS dök först upp på Srf konsulterna.
 • Förlängt omställningsstöd 2020-10-16
  Möjligheten till omställningsstöd  förlängs. EU-kommissionen har godkänt stödet för maj respektive juni och juli. Regeringen har därefter fattat beslut om delar av det remitterade förslaget så att förlängningen träder i kraft den 19 oktober. Läs mer Inlägget Förlängt omställningsstöd dök först upp på Srf konsulterna.
 • Tufft för hotell, men restaurangbesöken ökar 2020-10-15
  Hotellen har fortsatt väldigt låg beläggningsgrad – både i Sverige och Stockholm. Situationen har lättat något är det gäller restaurangbokningar medan svenskar i snitt gör färre besök på platser som köpcentra, museer och bibliotek. Läs mer Inlägget Tufft för hotell, men restaurangbesöken ökar dök först upp på Srf konsulterna.
 • Revision enligt Esef-förordningen 2020-10-14
  Esef-förordningen kompletteras med lagändringar i fråga om revision. Esef-förordningen ställer krav på års- och koncern­redo­visningar i enhetligt elektro­niskt format för vissa noterade företag. Läs mer Inlägget Revision enligt Esef-förordningen dök först upp på Srf konsulterna.