RSS SRF Nyhetsflöde

 • Timavlönade och omställningsstöd 2021-09-16
  SKV har förtydligat att i samband med omställningsstödet så kan lönekostnader för timanställd personal beroende på omständigheterna vara sådana kostnader som går att undvika.
 • Högre inflationstakt 2021-09-15
  Inflationstakten i augusti 2021 blev enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) 2,4 procent, en uppgång från juli då inflationstakten var 1,7 procent.
 • Riksmötet öppnat 2021-09-14
  Den 14 september öppnades Riksmötet och regeringen presenterade även en förteckning över propositioner avsedda att avlämnas under tiden från 14 september 2021 till mitten av januari 2022.
 • Taxeringstjänst öppnad 2021-09-14
  Skatteverket har öppnat sin e-tjänst för hyreshustaxering. Sista dagen att deklarera eller ändra förslag till nytt taxeringsvärde för fastighetstaxeringen 2022 är den 1 november 2021.
 • Evenemangsstöd- förtydligande 2021-09-13
  Skatteverket har i en ny vägledning förtydligat att  evenemang som arrangeras av två eller flera arrangörer gemensamt kan ge varje enskild arrangör rätt till stöd om denne uppfyller förutsättningarna för stöd.
 • Arbetslösheten 7,7% 2021-09-13
  Arbetsförmedlingen noterade förra veckan en arbetslöshetsnivå på 7,7 procent, för ungdomar i åldern 18–24 år var den 10,1 procent. Under september har hittills 646 personer varslats om uppsägning.
 • Nästa steg kring 3:12 2021-09-09
  Regeringen lämnar en komplettering  av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen, de s.k. 3:12- reglerna, till lagrådet, angående vilka företag och delägare som ska omfattas av regelverket.
 • Budgetförslag för sjukskrivna 2021-09-09
  Regeringen föreslår höjt tak i sjukpenning,  ökad flexibilitet i sjukförsäkring vid dag 365 samt för arbetstid vid deltidssjukskrivning, ökad trygghet vid behovsanställning och förändrad arbetsförmågeprövning.
 • Grön digitalisering del av budget 2021-09-08
  Regeringen presenterar förslag i kommande budget för att underlätta för företagen att finansiera viktiga gröna investeringar med ett grönt och digitalt omställningslyft samt utökning av Industriklivet.
 • Åtgärder för Sverige framåt 2021-09-07
  Regeringen budgeterar 8 miljarder för att b.l.a. nytt omställnings- och kompetensstöd, nytt omställningsstudiestöd. Även sänkta arbetsgivaravgifter och momsnivåer finns i förslaget.