Det är kvalitet och kundens behov som styr vårt arbete

Vi arbetar såväl ute hos kund som på vårt eget kontor. Och vårt kvalitetssystem är en garanti för att det vi gör är till nytta för våra kunder.

rex-sigill-vi-arbetar-enligt
Medalj-redovisning-2019

Metodik

Företag delas traditionellt in i avdelningar, försäljning, produktion, ekonomi o.s.v. FöretagsEkonomernas bastjänster motsvarar ett företags ekonomiavdelning. Här bokför man, upprättar tullhandlingar, kräver betalningar betalar leverantörer, upprättar årsredovisningar och deklarationer m.m. FöretagsEkonomerna kan ta ansvar för hela ekonomiavdelningen men kunden kan också välja ut några arbetsuppgifter man har speciellt behov av. Dessa arbetsuppgifter kan variera över tid. Allt efter kundens behov. I vårt löpande arbete använder vi flera av marknadens vanligaste standardiserade affärssystem för små och medelstora företag. Vi arbetar såväl ute hos kund som på vårt eget kontor. Det är kundens behov som styr vårt arbete.

Kvalitet

FöretagsEkonomernas ledningssystem är kvalitetscertifierat. Det innebär bl. a.att vi arbetar med ständiga förbättringar och att vår verksamhet granskas både genom interna rutiner och med hjälp av externa kvalitetsrevisorer. Vårt kvalitetssystem är en garanti för att det vi gör är till nytta för våra kunder. Vidare medför kvalitetssystemet att vi använder moderna, rationella metoder, att vår personal har tydlig ledning och möjlighet till utveckling samt att FöretagsEkonomerna tar samhällsansvar.

Genom medlemskap i den rikstäckande medlemsorganisationen Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, förbinder sig FöretagsEkonomerna att följa svensk redovisningsstandard, REX. Det innebär bl. a. att vi dokumenterar vårt arbete väl, att rimlighetskontroller görs, att inga avsiktliga brott mot lagar och regler äger rum och att FöretagsEkonomerna har kunskap och kapacitet att utföra accepterade uppdrag.