15

dec, 2017

3:12-utredningen presenterade sitt förslag till nya regler för fåmansföretag

Det är ganska ont om nya regler inför 2018. Men här är några

 • Växa-stöd för fler företagsformer
 • Arbetsgivardeklaration på individnivå
 • Förmån av trängselskatt
 • Beräkningsmodell för nyregistrerade förmånsbilar
 • Slopad reklamskatt inom vissa områden
 • SINK åter 25 %
 • Ny flygskatt
 • Personaloptioner

Skiktgränser och brytpunkter

För privata arbetsinkomster använder man begreppen skiktgräns och brytpunkt. Den nedre skiktgränsen är den nivå i skatteskalan där man börjar betala statlig skatt med 20 %. För 2018 är beloppet 455 200 kr. I de allra flesta fall åtnjuter den skattskyldige ett grundavdrag på 13 400 kr. I praktiken kan man därför tjäna 468 600 kr innan den statliga skatten slår till. Den lönenivån kallas första brytpunkten och är den nivå vi ofta rekommenderar våra småföretagare att lägga sig på.

Det finns även en övre skiktgräns och en motsvarande andra brytpunkt. Över den nivån betalar man s. k. värnskatt med 5 %. Det är en (tillfällig) skatt som infördes när Sverige hade problem med statsfinanserna. Den övre skiktgränsen är 662 200 och den andra brytpunkten är 675 600. Över den nivån betalar man alltså kommunalskatt och statlig skatt med 25 %. Sammanlagt 57 % för en genomsnittskommun.

Växa-stöd

Växa-stödet infördes 2017 och innebär att företaget betalar reducerad arbetsgivaravgift för den först anställda, 10,21 % istället för normala 31,42 %. Tidigare var det endast enskilda näringsidkare som kunde utnyttja växa-stödet men 2018 blir stödet tillgängligt även för handelsbolag och aktiebolag. Stödet gäller inte delägare, företagsledare eller deras närstående.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Den 1 juli 2018 börjar regler om arbetsgivardeklaration på individnivå. Vi denna tidpunkt berörs bara företag med personalliggare och mer än 15 anställda. Övriga följer efter den 1 januari 2019. Reglerna innebär att man redovisar lön, förmåner och avdragen skatt för varje anställd för sig.

Avdrag för forskning och utveckling

Det finns möjlighet för arbetsgivaren att göra avdrag för forskning och utveckling. Det innebär i praktiken att arbetsgivaravgiften sänks från 31,42 till 21,42 %. Maximalt avdrag beräknat för hel koncern är 230 000 kr. Personer födda 1952 och tidigare får inte ingå i underlaget men de har redan reduktion enligt andra regler.

Höjda traktamentsbelopp

Traktamentsbeloppen för Sverige höjs från 220 till 230 kr för helt traktamente. Halvt traktamente blir följaktligen 115 kr. Ersättning för körning med egen bil är oförändrat 18,50 kr per mil. För anställd med bilförmån men utan bränsleförmån utgår ersättning med 6,50 kr för diesel och 9,50 kr för bensin. Gåvogränserna är

 • Julgåva 450 kr
 • Jubileumsgåva 1 350 kr
 • Minnesgåva 15 000 kr

Kontakta FöretagsEkonomerna om Du vill veta mer. Du kan också gå in på nedanstående länk hos skatteverket.