Belopp och procentsatser för inkomståret 2019

Skatteverket har publicerat en lista över belopp och procentsatser med betydelse för inkomstbeskattningen för 2019. Uppräkningen får antas vara uttömmande. Listan omfattar allt möjligt från arbetsgivaravgifter till traktamenten.

 

Några användbara uppgifter

Skattefria traktamenten (övernattning krävs)

Arbetsgivaravgifter födda 1954 – 31,42 %, födda 1938-1953 – 16,36 %

Egenavgifter födda 1954 – 28,97 %, födda 1938-1953 – 16,36 %

Prisbasbelopp – 46 500, förhöjt prisbasbelopp – 47 400, inkomstbasbelopp – 64 400

Skattefria gåvor till anställda (inkl moms), julgåva – 450, jubileumsgåva – 1 350,             minnesgåva – 15 000

Milersättning, Egen bil – 18,50, förmånsbil bensin mm – 9,50, d:o diesel – 6,50

Inrikes skattefria traktamenten (kräver övernattning), helt – 230, halvt – 115

Brytpunkt 1 (inkomst som endast beskattas med kommunalskatt) födda 1954 och senare – 504 400, födda innan 1954 – 547 500

Schablonbelopp för lågbeskattad utdelning (förenklingsregeln), 171 875

Statslåneräntan, genomsnittlig 2018 – 0,48 %, 2018-11-30 – 0,51 %

Fastighetsavgift för småhus. Den kommunala avgiften för småhus är 8 049 kr eller högst 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift. Hus som är nybyggda 2011 eller tidigare får hel befrielse från fastighetsavgift de 5 första åren och halv avgift de följande 5 åren. Hus som är nybyggda 2012 eller senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.

 

I länken nedan kan Du läsa mer.

https://skatteverket.se/privat/skatter/beloppochprocent/2019.4.309a41aa1672ad0c837788f.html?q=belopp+och+procent+-+inkomst%C3%A5ret+2019

Kontakta FöretagsEkonomerna om Du vill veta mer.

 

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig