Företag som tillämpar det förenklade redovisningsregelverket K2 får inte aktivera renovering av en nedgången byggnad. Det hänger samman med att skicket på byggnaden efter renovering ska jämföras med nyskicket, inte skicket vid köpet. Detta är innebörden av ett svar Bokföringsnämnden lämnat på en motsvarande fråga. Konsekvensen är att hela utgiften för renovering, förutsatt att inga förbättringar görs, hamnar som en kostnad i resultaträkningen vid tillämpning av K2. 

Det finns alltid möjlighet att ändra regelverk från K2 till K3. Det tycks vara enda utvägen i ovan beskrivna situation om man inte vill ha en hög belastning i resultaträkningen. 

 

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig