3:12-utredningen presenterade sitt förslag till nya regler för fåmansföretag

I slutet av april kom svaren på den andra remissrundan om nya beskattningsregler för delägare i fåmansföretag. Reglerna handlar om beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansbolag. Nu har regeringen gett upp och kastar förslaget i papperskorgen.

Vad är 3:12 regler?

De s. k. 3:12-reglerna kom till i samband med ”den underbara natten” och skattereformen i början av 90-talet. Före reformen beskattades kapitalinkomster på toppen av inkomst av tjänst med hög marginalskatt. Efter reformen blev det en platt skatt med 30 % i inkomstslaget kapital. För att inte fåmansföretagare skulle ta utdelning istället för lön, infördes vissa begränsningar för vad som kapitalbeskattas. 3:12 hänvisar till en paragraf som numera inte finns men benämningen lever kvar.

Ursprungligt förslag

De viktigaste delarna av ursprungligt förslag var

  • Höjd effektiv skatt från 20 % till 25 %
  • Höjt krav på löneuttag för att få tillgodoräkna sig löneunderlag
  • Minskning av lönebaserat utdelningsutrymme för de lägsta lönenivåerna
  • Minskat schablonbelopp i förenklingsregeln
  • Inget nytt gränsbelopp för aktier i andra bolag om schablonregeln tillämpas

Bibehållen effektiv skattesats och lägre uppräkning

Den höjda effektiva skattesatsen blir således kvar på 20 %.

Kommentar

Det ursprungliga förslaget hade dålig småföretagarprofil. Det var ingen överraskning att detta skulle få kritik. Då backade regieringen på flera punkter och nu lägger man alltså slutligen ner hela förslaget.

 

 

För Dig som vill läsa mer hänvisas till nedanstående länk.

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2017/03/vi-andrar-pa-312-forslaget/

Pressrum

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig