Monthly Archives: maj 2020

En ny stödåtgärd har presenterats av regeringen som arbetar för att det ska träda i kraft den 1 juli 2020. Stödet kommer att baseras på hur mycket omsättningen har sjunkit jämfört med samma period föregående år och är riktad mot alla företag. Kriterier för att ta del av stödet är:

  • Omsättning på över 250 000 kr under det senaste räkenskapsåret och ett tapp på minst 30 procent.
  • Omsättningstappet beräknas på mars och april för 2020 och jämförs med samma period för 2019.
  • Storleken på stödet baseras på omsättningstappen. Stödet kan uppgå till mellan 22,5-75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader.
  • Stödet omfattar inte företag som är föremål för rekonstruktion, är på obestånd eller har skatteskulder.