Monthly Archives: februari 2018

22

feb, 2018

 

 

Verklig Huvudman


Skatteverket har uppdaterat sin syn på motion och friskvård. För att åtnjuta skattefrihet för den anställde och frihet från arbetsgivaravgift för företaget, gäller fortfarande  att aktiviteten ska vara av enklare slag och erbjudas alla anställda. Det är viktigt att skilja på naturaförmån och friskvårdsbidrag.

 

Vilka aktiviteter är skattefria?

Numera kan man räkna in både ridning och golf i skattefria förmåner. Aktiviteter som fortfarande inte är skattebefriade är biljard, bridge, lerduveskytte, pistolskytte och många andra. Skatteverket exemplifierar på sin hemsida både skattefria och inte skattefria förmåner. Se länkar.

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvard/skattefriaformanerao.4.15532c7b1442f256baee714.html

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvard/ejskattefriaformanerao.4.15532c7b1442f256baee726.html

Personalvårdsförmån

Motion och friskvård inbegrips i personalvårdsförmåner. Personalvårdsförmåner är förmåner av mindre värde, som syftar till att skapa trivsel i arbetet. Arbetsgivaren kan erbjuda sin personal personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård av enklare slag. Aktiviteterna ska vara av enklare slag, av mindre värde och omfatta alla anställda. Några knivskarpa gränsdragningar kan fortfarande inte utläsas av reglerna men vi kan konstatera att enligt skatteverket omfattas inte aktiviteter som kostar mer än 1000 kr, inklusive moms, vid ett enskilt tillfälle. Det är viktigt att skilja på naturaförmån, som tillhandahålls av arbetsgivaren och friskvårdsbidrag, som utgör ersättning för den anställdes utlägg.

Friskvårdsbidrag

Skatteverket har satt ner foten när det gäller friskvårdsbidrag, alltså utlägg av den anställde. Här finns numera en övre gräns på 5000 kr. Över den gränsen beskattas överskjutande del. Det är således inte fråga om ett gränsbelopp , där allt blir beskattat om man överskrider beloppet. Godkända aktiviteter omfattar nu även golf och ridning så länge de uppfyller kraven i övrigt.

Friskvårdsbidrag är alltså ett bidrag till motion och liknande från arbetsgivaren. Normalt väljer den anställde själv aktivitet, inom ramen för enkelhet och mindre värde. Men även i de fall arbetsgivaren begränsar utnyttjandet till vissa aktiviteter ryms de inom ramen för begreppet friskvårdsbidrag om den anställde gör ett utlägg för aktiviteten.

Naturaförmån

Arbetsgivaren kan i stället för friskvårdbidrag betala och stå för kostnaden. Den totala kostnaden per år för enstaka behandlingar eller aktiviteter kan för skattefrihet inte överstiga ett mindre värde. Vad som är av mindre värde finns inte fastställt som belopp men som exempel ryms ett vanligt årskort på gym inom definitionen. För totalkostnaden gäller inte 5000 kronors-gränsen som vid friskvårdsbidrag. Skatteverket godtar inte aktiviteter överstigande 1000 kr per gång.

Skatte- och avgiftsfriheten gäller inte tränings- eller motionsredskap som arbetsgivaren köper till de anställda. Det samma gäller för till exempel nikotinprodukter eller preparat för viktminskning.

Kombinera friskvårdsbidrag och naturaförmån

Enligt skatteverket är det inget som hindrar att man kombinerar friskvårdsbidrag och naturaförmån. Arbetsgivaren kan t. ex. ingå avtal om massage och fri entré för de anställda på ett gym och därutöver erbjuda bidrag på max 5000 kr per person för de anställdas utlägg för friskvård. För skattefrihet gäller hela tiden att erbjudandet ska riktas till alla, vara av enklare slag och mindre värde för at åtnjuta skattefrihet.

Observera också att det finns särskilda regler för förebyggande behandling och rehabilitering. De ligger helt utanför personalvårdsförmånerna.


Vill du läsa mer om motion och friskvård?
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvard.4.7459477810df5bccdd4800014540.html?q=friskv%C3%A5rd

Continue reading

19

feb, 2018

3:12-utredningen presenterade sitt förslag till nya regler för fåmansföretag

Personalliggare för nya branscher

Branscher

Enligt en proposition från regeringen ska nu även kropps- och skönhetsvård, fordonsserviceverksamhet samt grossistverksamhet inom livsmedel och tobak omfattas av reglerna om personalliggare. Reglerna om personalliggare föreslås träda ikraft för de nya branscherna fr. o. m den 1 juli 2018.

Individuella arbetsgivardeklarationer

Tidigare har beslutats att de branscher som då omfattades av personalliggare och har fler än femton anställda skulle redovisa individuella arbetsgivardeklarationer fr. o m den 1 juli 2018. De företag som omfattas är restauranger, frisörer, tvätterier och byggverksamhet. De tillkommande branscherna omfattas inte av de individuella arbetsgivardeklarationerna vid nämnda tidpunkt. De ska som övriga företag börja redovisa lön och avdragen källskatt på individnivå från den 1 januari 2019.

 

Här kan Du läsa mer från skatteverket:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362027.html?date=2017-06-08

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig