Monthly Archives: november 2017

3:12-utredningen presenterade sitt förslag till nya regler för fåmansföretag

Regeringen har beslutet vilka områden som ska prioriteras för att motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt. Mycket stora belopp försvinner i Sverige och internationellt till följd av lagbrott och på andra oönskade sätt. Det bedrivs ett internationellt samarbete inom bl. a. OECD, G20 och EU för att minska skattebortfallet.

Den svenska regeringen har en ambition att skattereglerna ska vara enkla och tydliga. I det fallet måste man tyvärr konstatera att man misslyckats. Även i samarbetet med EU tvingas man konstatera att regeringen misslyckats att vara tydlig. Så har t. ex EU tagit fram ett direktiv om avdragsbegränsning för räntor m. m. i företagssektorn för att uppnå konkurrensneutralitet när man kunde satt upp gränser för skillnad i skattesatser. När nu Sverige ska implementera direktivet har regeringen i ett förslag gjort så stora avvikelser både i konstruktion och till belopp att det inte alls fungerar konkurrensneutralt.

Regeringen kommer att prioritera följande områden:

  1. Inkludera fler länder i det internationella samarbetet
  2. Automatiskt informationsutbyte om verkliga ägare
  3. Informationsplikt för skatterådgivare
  4. Svart lista och åtgärder mot ej samarbetsvilliga länder
  5. Momsbedrägerier
  6. Förstärka skattetilläggets avskräckande effekt
  7. Förstärka skatteverkets resurser
  8. Föra upp skattefrågor på styrelsenivå i företagen
  9. Stötta kapacitetsbyggnad i u-länder
  10. Ytterligare åtgärder mot svenskt skattefusk och svartarbete

Verkliga ägare

Sverige deltar i ett internationellt samarbete om gemensamt IT-format för uppgifter om verkliga huvudmän. Brevlådeföretag och s. k. målvakter är vanligt förekommande vid skattefusk.

Informationsplikt för skatterådgivare

Regeringen har tillsatt en utredning. Här kan man förutse problem med rådgivarnas förtroende hos uppdragsgivarna. Räkna med protester från berörda.

Fler åtgärder mot skattefusk och svartarbete

Personalliggare ska införas i fler branscher; bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård. Utvidgningen har sitt ursprung i framgången med personalliggare i byggbranschen och för restauranger m. fl. Även kravet på kassaregister ska utökas.

Beslut har fattats att arbetsgivare ska rapportera lön och källskatt månadsvis istället för, som nu, årsvis.

 

För Dig som vill läsa mer hänvisas till nedanstående länk.

http://www.regeringen.se/artiklar/2016/04/regeringens-10-atgarder-for-att-motverka-skatteflykt-skatteundandragande-och-penningtvatt/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

 

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig