Monthly Archives: augusti 2017

3:12-utredningen presenterade sitt förslag till nya regler för fåmansföretag

Skatteverket har nyligen kommit ut med ett nytt ställningstagande beträffande utlägg av anställda. Det handlar bl. a. om hur underlaget ska se ut för att företaget ska få avdrag för den ingående momsen.

Grundläggande frågeställning

Ett grundläggande problem när en anställd köper något åt företaget är att en anställd inte är momspliktig och därmed kan företaget inte dra av moms för något man köper av en anställd. I vissa fall kan den anställde anses ha gjort ett utlägg. Skatteverket behandlar inte kraven för utlägg särskilt ingående i sitt ställningstagande. En grundregel för utlägg är att den man lagt ut för avtalat med leverantören. Den som gör utlägget betalar endast. I många fall kan den anställde emellertid anses ha ställningsfullmakt att företräda bolaget. Då kan den anställde avtala om köpet för företaget och betala som privatperson. Jag gissar att skatteverket är ganska generöst i tolkningen av utlägg men man ska vara medveten om risken att något som man tror är ett utlägg, i själva verket betraktas som en försäljning från anställd till företaget. Något avdrag för ingående moms kan då inte medges.

Andra utlägg

Det kan i sammanhanget förtjäna nämnas att andra utlägg än de som görs av anställda ofta behandlas felaktigt. Det kan t. ex. röra sig om en konsult som avtalat med sin uppdragsgivare att han ska få ersättning för reskostnader, bilersättning enligt den skattefria normen i förekommande fall och traktamente när han reser i uppdraget. Eftersom det inte utgår moms på traktamenten eller bilersättning debiterar konsulten ingen moms på dessa delar av fakturan. Reskostnaden betraktas som ett utlägg och därför debiteras ingen moms på den delen heller. Momslagstiftningen tar inte hänsyn till vad man kallar olika saker för på fakturan. I det beskrivna fallet är alla fakturerade belopp, arvode, traktamente, bilersättning och reskostnader att betrakta som intäkt i konsultverksamheten och därmed momspliktigt. Uppdragstagaren ska betrakta reskostnaden som en kostnad i sin verksamhet och dra av momsen. Annat är det om uppdragsgivaren ringer till ett flygbolag och beställer en biljett och avtalar om att uppdragsgivaren hämtar ut och betalar den. Då är det fråga om utlägg.

 

Underlaget vid anställds utlägg

Om förutsättningarna för utlägg från en anställd föreligger, uppstår frågan om krav på underlaget för att avdrag för ingående moms ska medges. Som alltid ska underlaget uppfylla kraven på en verifikation enligt bokföringslagen, momsbeloppet ska vara specificerat, organisationsnummer mm ska framgå. Momslagen hänvisar till civilrätten, i detta fall bokföringslagen, när det gäller kravet på form för underlaget. Det innebär att underlaget ska bevaras i den form det hade när den anställde tog emot det. D. v. s. tar den anställde emot ett elektroniskt kvitto, är det ett elektroniskt kvitto företaget ska spara som underlag. Är det ett papperskvitto, är det papperskvittot företaget ska spara. Således precis samma regler som gäller alla företagets verifikationer. Den anställde kan därför inte ta emot ett elektroniskt kvitto, skriva ut det och ge utskriften till arbetsgivaren. Då medges inte momsavdrag för företaget.

 

För Dig som vill läsa mer hänvisas till nedanstående länk.

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362518.html?date=2017-06-29

 

 

 

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig