Monthly Archives: maj 2016

20

maj, 2016

Regeringen har presenterat en del nyheter på skatteområdet inför höstbudgeten. Genomgående teman är höjd skatt och minskad miljöpåverkan.

Lägre uppräkning av första brytpunkten

Man brukar tala om första brytpunkten som den gräns för marginalbeskattad inkomst där man börjar betala statlig skatt. Första brytpunkten är för 2016, 469.300 kr. Skiktgränsen är brytpunkten minskad med grundavdrag. Skiktgräns är således det belopp i skatteskalan där man börjar betala statlig skatt. För 2016 är skiktgränsen 430.200 kr. Skiktgränsen räknas upp varje år. För 2017 föreslås att uppräkningen ska begränsas. Det nya beloppet beräknas bli 438.400 kr. Med förslaget räknar man med att staten får in en dryg miljard till i skatter.

Lägre ränta på skattekontot

Under 2016 är det mycket förmånligt att sätta in pengar på skattekontot. Ett säkrare sparande är svårt att hitta. Beaktar man sedan att räntan är bättre än hos de flesta banker, så framstår sparande på skattekontot som mycket bra. Den lägsta räntan är för närvarande 0,5625 %. Eftersom räntan är skattefri, motsvarar den för aktiebolag 0,72 % och för privatpersoner 0,8 %. För 2017 föreslås lägsta räntan bli noll. Det beräknas spara 700 mkr till staten.

Mindre reparationer får sänkt moms

Ett annat förslag är att mindre reparationer ska få sänkt moms från 25 till 12 %. Reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier förslås ingå i skattereduktionen.

Lägre kostnad för den första anställda

För den som bedriver enskild näringsverksamhet och inte har någon anställd under 2016, ges enligt förslaget möjlighet att anställa en person med subvention. Företagaren behöver bara betala till den statliga ålderspensionen. Övriga arbetsgivaravgifter efterskänks under ett år. Förslaget föreslås omfatta ersättningar fr. o. m. 2017.

Sänkt reklamskatt

Beloppsgränsen för skyldighet att redovisa reklamskatt höjs från 20.000 till 60.000 kr. Periodiska publikationer är undantagna. Förslaget antas medföra att framförallt för idrottsföreningar och små företag slipper betala reklamskatt.

Slopad avdragsrätt vid representation

Ett av förslagen innebär att kostnaden för måltid i samband med representation inte längre ska vara avdragsgill. Återbetalning av moms i sådana situationer ska dock fortfarande kunna ske för kostnad upp till 300 kr exklusive moms.

Skattereduktion för underhåll av vitvaror

Enligt ett annat förslag ska man införa skattereduktion för underhåll av vitvaror i bostaden. Det är tänkt att fungera på samma sätt som RUT-avdraget.

 

För Dig som vill läsa mer hänvisas till nedanstående länk.

http://www.regeringen.se/contentassets/08bfa437c6c04c8d98c73ac6b33b4799/_hela-vap-webb—fardig.pdf

 

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig