Monthly Archives: februari 2015

Privat användning av arbetsgivarens mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning kan leda till förmånsskatt. Skatteverket gav under 2014 ut ett förtydligande om hur myndigheten ser på förmånen. Skatteverkets tillämpning är inte lag men det kan spara en del bekymmer om man följer deras sätt att se på reglerna.

Första förutsättningen för skattefrihet är att arbetsgivaren har abonnemang mot fast avgift och det inte går att särskilja det privata användandet. Om så är fallet är det skattefritt att använda utrustningen privat på arbetsplatsen.

För att man skattefritt ska kunna använda utrustningen privat utanför arbetsplatsen krävs dessutom en ytterligare förutsättning. Det behöver vara ”av väsentlig betydelse för att en anställd ska kunna utföra sina arbetsuppgifter” att personen har tillgång till utrustningen utanför arbetsplatsen.

Om det inte är av väsentlig betydelse för att utföra jobbet men den anställda ändå tar med mobiltelefonen hem och arbetsgivaren tillåter privat bruk av den hemma så är det en förmån som ska beskattas. Den ska då värderas till marknadsvärdet och arbetsgivaren ska lämna kontrolluppgift och dra preliminärskatt. För att undvika förmånsskatt i sådana fall måste arbetsgivaren ha dokumenterat att utrustningen inte får användas för privat bruk utanför arbetslokalen.

Privat användning av tjänster som faktureras vid sidan av det fasta abonnemanget, vilket exempelvis kan gälla utlandssamtal, omfattas inte av skattefrihet. Detta oavsett om det privata användandet skett på jobbet eller hemma och oavsett om användaren behöver utrustningen för sitt jobb eller inte. Förmånsskatt ska också betalas om arbetsgivaren betalar privatsamtal för telefoner när det är möjligt att särskilja privatsamtalen med förvalda prefix eller pinkod.

Gå in på skatteverkets hemsida om Du vill läsa mer

 

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig