Monthly Archives: januari 2015

26

jan, 2015

Är Du intresserad av nyckeltal för Din verksamhet? Vi har nu fått tillgång till ett förbättrat analysverktyg – SRF Analys – som uppgraderats med simulator. SRF Analys ger dig unik möjlighet att analysera status och utveckling för ett enskilt företag och jämföra det med andra företag i branschen. Verktyget kan användas i en rad olika situationer, som exempelvis:

  • stöd vid analys (hur går det för oss jämfört med andra?)
  • kundpresentationer (tabeller och grafik som visar företagets utveckling och position)

Genom att jämföra företagets värden och utveckling mot andra i branschen kan både analys och målsättningar förfinas. Varför tjänar andra företag i branschen 20% när vi tjänar 12%? Är 18% en rimligt nivå för bruttomarginalen i branschen för att bedöma om  jag kan avge en Bokslutsrapport? Hur utvecklas kassaflödet?

I SRF Analys kan vi dessutom simulera de befintliga värdena för att se hur företaget påverkas av förändringar i pris, volym, personalkostnader, investeringar mm. Det gör SRF Analys till ett utmärkt verktyg vid rådgivning när du vill analysera vad som krävs för att få en viss vinst eller likviditet samt hur dessa förändringar påverkar företagets position jämfört med konkurrenterna.

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig.